Bogdan Milosavljević
Natalija Aleksić
Ognjen Opančina

PUN NAZIV ORGANIZACIJE: STUDENTSKA UNIJA FAKULTETA INŽENJERSKIH NAUKA

SKRAĆENICA: SUFIN

LOKACIJA: Fakultet inženjerskiih nauka, D54

ISTORIJA ORGANIZACIJE

DATUM OSNIVANJA: 22. 05. 2002. god

Misija – Svojim postojanjem i delovanjem Studentska unija Fakulteta inženjerskih nauka treba da omogući lično usavršavanje svakog studenta koji iskaže želju da pored ispunjavanja redovnih fakultetskih obaveza, nauči da radi u timu, organizuje događaje, upravlja projektima, naukom, IT tehnologijama, međunarodnom saradnjom, sportom, da podstakne aktivno učešće mladih i doprinese povećanju kvaliteta života studenata.  Uz motivisane, odgovorne i kvalitetne članove Unija doprinosi poboljšanju kvaliteta studija, podizanju studentskog standarda i upotpunjuje slobodno vreme studenta, ne samo na NAŠEM fakulteu, već i šire.

 

Vizija – Naša vizija je da budemo sinonim za Studentsku organizaciju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti delovanja, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Želimo da Studentska unija Fakulteta inženjerskih nauka bude promoter novih ideja i inicijativa, da podstiče studente na “buđenje”, a sve to u cilju približavanja izvornim vrednostima akademskog društva i kreiranju novog društva zasnovanog na znanju i društva u kome su mladi srećni i zadovoljni svojim životom.

 

Šta student dobija?

Najveća vrednost učešća u studentskom organizovanju je praktično iskustvo koje studenti stiču kroz organizacioni model funkcionisanja preduzeća, koje se ogleda u stečenom iskustvu, veštinama za vođenje projekata, pojedinih resora ili celog preduzeća, praktična, neformalna, stručna i opšta znanja, potvrda o iskustvu i lični kontakti.

 

POLJE RADA

Polje rada same organizacije može se efikasno podeliti u tri oblasti: Nauka, Sport i IT i mediji. Svaka ideja koja bi dalje proizilazila, tačnije polje delovanja, moglo bi se uvrstiti u neku od navedenih oblasti.

Zašto baš ove tri oblasti?

Nauka – Nauka je sredstvo ovladavanja svetom, ali ona je istovremeno i ljudska institucija. Sa treće strane, iako je proizvod nauke, znanje, jedan od najvažnijih resursa sa kojima raspolažemo, ono nije puki resurs koji stoji na raspolaganju nego se mora steći uvek iznova, i to ne samo da bi se steklo nego i da bi se očuvalo. Sticanje znanja se postiže na jedan od dva načina: obrazovanjem, prenošenjem znanja koje su postigle prethodne generacije, ali i, jednako važno i za nas ovde još važnije: istraživanjem i proširivanjem postojećeg opsega znanja. Prvi način sticanja znanja jeste obrazovanje, dok drugi čini nauku. Nauka ne stoji prosto na raspolaganju, kao sredstvo spremno za upotrebu, njeno sticanje i čuvanje je veoma osetljiv i naporan proces. Znanje se ne može prosto uskladištiti i ostaviti da stoji dok nam ne zatreba, ono mora stalno da se obnavlja i nadograđuje.

Sport – Sport kao integralni deo fizičke kuture pretstavlja sistemski organizovan proces koji pozitivno utiče na pravilni psohofizički razvitak čoveka kao celine. Sport i fizička aktivnost, njihova praktična usmerenost i rezultati koji se postižu, predstavljaju složenu pojavu koja iziskuje planska i studiozna izučavanja svih njihovih komponenata. U savremnoj koncepciji sporta i fizičke aktivnosti za sve u celini, nije više rešenje samo organizovati vaspitno-obrazovnu nastavu nego pronalaziti nove metode i nove oblike u tom sistemu. Sport omogućava:

➢      Poboljšava opšte zdravlje i pomaže kontroli telesne težine – Razvija širok opseg motoričkih sposobnosti, formira zdrava ponašanja koja će ostati tokom celog života.

➢      Socijalne dobrobiti – Razvija veštine komunikacije i unapređuje međuljudske odnose, razvija veštine rukovođenja i saradnje, povećava spremnost za prihvatanje odgovornosti i obaveza, uči organizacionim veštinama, razvija radne navike, uči kako se nositi sa pobedama i porazima.

➢      Lične dobrobiti – Uživanje i zabava (u igri, druženju, takmičenju, izazovima) unapređuje (poboljšava i povećava) samopoštovanje i samopouzdanje, poboljšava sposobnost koncentracije i pažnje uči samodisciplini, zalaganju, istrajnosti i odgovornosti, razvija moralne vrline, razvija orijentaciju na postignuće i maksimalno korišćenje ličnih potencijala, razvija sposobnost moralnog rezonovanja i odlučivanja, uči kako da se nosi sa pritiscima i stresom.

IT i mediji – Informacione tehnologije predstavljaju ključni faktor razvoja i napretka savremenog društva. Zahvaljujući kontinuiranom unapređivanju informacionih tehnologija, funkcionisanje velikih poslovnih sistema je znatno olakšano. Efikasnost u pogledu obavljanja poslovnih operacija, direktan kontakt sa ostatkom sveta, fleksibilnost u radu su samo neke od prednosti. Mediji su vrlo važan izvor informacija koji nam je svakodnevno dostupan. Moć medija se odlikuje u njihovom snažnom uticaju na ljude i on može biti pozitivan i negativan. Na nama je da odlučimo koje ćemo medijske sadržaje pratiti i na koji će način oni uticati na nas. Čak 72 % mladih smatra da su mediji dominantni kanal saznanja o svetu oko njih, što jasno pokazuje koliki je značaj i kolika mora biti odgovornost medija za informacije koje plasiraju. Nastup u medijima je najefikasniji način da mladi ljudi stupe u kontakt s javnošću, jer javnost najveći deo informacija prima posredstvom informaciono-komunikacionih kanala.